Beyin, sağlıklı yağları (veya lipitleri) sever. Aslında, beyin yağ içeriği açısından en zengin organlardan biridir. Beslenme bozuklukları veya bazı hastalıklar hastalıklar vücutta  lipid dengesizliklerine yol açabilir. Bu durumlar, lipidlerin daha düşük üretimine veya normal vücut  fonksiyonunu engelleyen lipitlerin hızlı bir şekilde yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler, sonuçta beyin yapısını ve işlevini etkileyen zararlı süreçlere yol açabilir. Çeşitli çalışmalar, lipit dengesizliklerinin, DEHB ve otistik ve şizofrenik spektrum bozuklukları gibi diğer nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili bir faktör olduğunu göstermektedir. Çeşitli çalışmalar, DEHB olan bireylerin, kanında Omega-3 düzeylerinin, bozukluğu olmayan bireylere kıyasla daha düşük seviyelere sahip olduğunu göstermektedir.
 
 
Araştırmacılar, hiperaktivite, huzursuzluk ve duygusal düzensizlik dahil olmak üzere DEHB ile ilişkili davranışların azaltılmasına yönelik beslenme yaklaşımı olarak, genellikle balık yağı olarak bilinen trigliseritler biçiminde omega-3'lerin etkinliğini test etmeye devam etmektedir. Bu çalışmaların bazıları yararlı olduğunu gösterirken bazı çalışmalar yararlı olduklarını göstermediğinden DEHB için omega-3 yağ asitleri kullanımı hakkındaki veriler tutarsızdır. Genellikle omega-3 yağ asitleri için yaplan çalışmalar, omega-3'lerin tek başına verilmesinin yeterli olmayabileceğini, dikkate alınmayan ilave lipid dengesizlikleri olabileceğini düşündürmektedir. Buna ek olarak, araştırmalar omega-3'lerin fosfolipid formda verilmesinin beyine trigliserit (veya triasilgliserol) formunda verilen omega-3'lerden daha verimli bir şekilde ulaşabileceğini düşündürmektedir.
 
DEHB Yönetimi için Fosfolipidler
 
Amerikan Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada, omega-3'lerin bir fosfolipid bileşiminde (özellikle omega-3'lere bağlı olan veya yaygın olarak "PS-Omega-3'ler" olarak bilinen fosfatidilserin) verilmesi, DEHB semptomlarına karşı daha fazla azalma sağladığı sonucuna varmıştır. Başka bir çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, PS-Omega-3'lerin DEHB davranışlarını, özellikle de daha belirgin duygusal düzensizlik olan çocuklarda önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilmiştir. Duygusal disregülasyon, duygu ve duygudurum değişiklikleri ile davranışsal patlamalar gibi hızlı, kötü kontrol edilen kaymalar ile karakterizedir.
 
 
Kaynaklar
 
The Brain on Lipids: A Different Approach to Managing ADHD Through Nutrition /BY GALI ARTZI, PH.D.Recent research suggests complex lipid imbalances may be an underlying biological component of ADHD. https://www.additudemag.com/omega-3s-lipid-imbalance/
 
Alejandra Ríos-Hernández, José A. Alda, Andreu Farran-Codina, Estrella Ferreira-García, Maria Izquierdo-Pulido. “The Mediterranean Diet and ADHD in Children and Adolescents.” Pediatrics, Jan 2017. e20162027. DOI: 10.1542/peds.2016-2027
 
Janssen, C.I. and A.J. Kiliaan, Long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) from genesis to senescence: the influence of LCPUFA on neural development, aging, and neurodegeneration. Prog Lipid Res, 2014. 53: p. 1-17.
 
Brown, C.M. and D.W. Austin, Autistic disorder and phospholipids: A review. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2011. 84(1-2): p. 25-30
 
Richardson, A.J. and M.A. Ross, Fatty acid metabolism in neurodevelopmental disorder: a new perspective on associations between attention-deficit/hyperactivity disorder, dyslexia, dyspraxia and the autistic spectrum. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2000. 63(1-2): p. 1-9.
 
Young, G.S., N.J. Maharaj, and J.A. Conquer, Blood phospholipid fatty acid analysis of adults with and without attention deficit/hyperactivity disorder. Lipids, 2004. 39(2): p. 117-23.
 
Antalis, C.J., et al., Omega-3 fatty acid status in attention-deficit/hyperactivity disorder. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2006. 75(4-5): p. 299-308.
 
Gillies D, Sinn JKh, Lad SS, Leach MJ, Ross MJ. Polyunsaturated fatty acids (PUFA) for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jul 11;(7):
 
Bloch, M.H. and Qawasmi A., Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: systematic review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2011. 50(10): p. 991-1000.
 
Vaisman, N., et al., Correlation between changes in blood fatty acid composition and visual sustained attention performance in children with inattention: effect of dietary n-3 fatty acids containing phospholipids. Am J Clin Nutr, 2008. 87(5): p. 1170-80.
 
Manor I, Magen A, Keidar D, et al. The effect of phosphatidylserine containing omega3 fatty-acids on attention-deficit hyperactivity disorder symptoms in children: a double-blind placebo-controlled trial, followed by an open-label extension. Eur Psychiatry, 2012. 27:p. 335-342. 
 
Site modified by http://www.crystalstudio.net