Psikiyatrik Bozuklukların Tanılanması

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) 

Zihinsel Gelişim Gerilikleri

Depresyon

Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları (Okul Korkusu, Ayrılık Anksiyetesi, Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Takıntı Saplantı Bozukluğu (Obsesif Kompülsif Bozukluklar)

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Asperger Sendromu, Atipik Otizm)

Davranım Bozuklukları

Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu

Uyku Bozuklukları

Dışa Atım Bozuklukları (İdrar Kaçırma, Dışkı Kaçırma)

Yeme Bozuklukları (Anorexia, Bulimia)

Bağlanma Bozuklukları

Konuşma Bozuklukları (Konuşma Gecikmesi, Artikülasyon, Kekemelik)

Alışkanlık Bozuklukları (Tırnak yeme, Parmak Emme, Saç Koparma)

Tik Bozuklukları 

 

 

 

 

Arama

Harita

Site modified by http://www.crystalstudio.net